เจ้าอาวาส

พระธรรมสุธี
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/06/2014
ปรับปรุง 09/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 144335
Page Views 215241
วีดีโอวัด
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๗ และ โครงการอบรมถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ประจำปี ๒๕๕๗
02 ต.ค. 57 ถึง 05 ส.ค. 57 เทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล
02 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
08 ต.ค. 57 ถึง 09 ต.ค. 57 วันที่ ๘ ออกพรรษา วันที่ ๙ ตักบาตรเทโวโรหณะหน้าพระอุโบสถ
16 ต.ค. 57 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน
23 ต.ค. 57 วันปิยมหาราช
25 ธ.ค. 57 ถึง 27 ส.ค. 57 โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ถนนพระราม 4   แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-2338109 เบอร์แฟกส์ 02-2339228
Email : wathualampong@hotmail.com