เจ้าอาวาส

พระธรรมสุธี
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/06/2014
ปรับปรุง 09/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 144343
Page Views 215249
วีดีโอวัด
ทุนการศึกษา
ประวัติสำนักเรียน
ประวัติสำนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมนครเขตประชาสรรค์

สำนักเรียนวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

µµµµµ

 

            เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น มีขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ ..๒๕๓๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ รอบ วันที่ ธันวาคม ๒๕๓๐

            ทำพิธีเปิดฉลองเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ..๒๕๓๐     โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถระ)

 

อาคารเรียนชั้นที่๑                    เป็นห้องประชุมพระราชปริยัติสุนทร ใช้ประชุมเอนกประสงค์ ของคณะสงฆ์ และทั่วไป            

อาคารเรียนชั้นที่๒-๓               เป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระ

                                                ภิกษุสามเณร

 

.. ๒๕๓๑    แผนกธรรม  เปิดสอนตั้งแต่นักธรรมตรี ถึงนักธรรมเอก

                   แผนกบาลี    เปิดสอนชั้นบาลีไวยากรณ์  ถึงชั้น ..

 

.. ๒๕๓๓   ได้รับอนุมัติจากมติมหาเถรสมาคมให้เป็น สำนักเรียน

.. ๒๕๕๐   ได้รับอนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสนาม

                  สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

 

ZZZZZ

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ถนนพระราม 4   แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-2338109 เบอร์แฟกส์ 02-2339228
Email : wathualampong@hotmail.com